Ceník služeb společnosti OMEGA solutions a.s.

 Požádat o nezávaznou schůzku

Je několik možných způsobů spolupráce, vždy záleží na Vašich preferencích, typu a výši pohledávky. Vždy hradíte dohodnutou procentuální odměnu z vymoženého plnění s tím, že její výše je přímo odvislá od výše Vaší participace ne nákladech a předmětu a stáří pohledávky. Nabídkou jsou vždy individuální a níže je jen základní přehled cen a výše odměn za vymožené finanční plnění.

Financování vymáhacího procesu

OMEGA solutions a.s. zajistí financování vymáhacího procesu v plné výši, tj. Vy již nehradíte žádné náklady, ani soudní poplatky, ale stále zůstáváte vlastníky pohledávky. Společnosti OMEGA solutions a.s. náleží příslušenství pohledávky (advokátní tarif) a procentuální odměna dle níže uvedených kritérií.

Mmultioprávněný je subjekt, který využívá systém rámcových smluv, nebo obchodních podmínek, které lze následně hromadně zpracovávat (tzv. formulářové smlouvy). Uvedená procentuální odměna je platná v případech, kdy multioprávněný má implementovanou rozhodčí doložku od společnosti Smírčí a Rozhodčí Společnost s.r.o. V jiných případech se vždy stanovuje individuální výše odměny.

Implementace rozhodčí doložky ZDARMA. V případě, že máte zájem i o procesní nebo právní audit případně potřebujete odborné konzultace doporučujeme www.Asociace-Právní-Ochrany.cz

Odkup pohledávek                                                                                                 

V případech, kdy se nechcete zabývat vymáháním, nebo potřebujete co nejrychleji finanční hotovost doporučujeme Vám využít unikátního nabídkového portálu www.Investiční-Pohledavky.cz. Vložením své nabídky automaticky oslovíte několik desítek investorů, kteří se zajímají o odkupy pohledávek. Díky tomu utržíte reálnou prodejní cenu v daném čase. Systém prodeje a komunikace s investory je online tudíž bez časových prodlev. Registrace do systému je zcela zdarma a hradíte jen procentuální odměnu v případě uskutečněného prodeje. Více naleznete na internetových stránkách projektu.

 

Částečné financování vymáhacího procesu

Zde se Vy jakožto věřitel částečně podílíte na nákladech spojených s vymáháním - poštovné, cestovné, soudní poplatky, soudní stání apod. (výčet nákladu naleznete níže - Výpočet zálohových plateb). Výhodou pro Vás proti úplnému financování vymáhání je znatelně nižší procentuální platba z vymoženého plnění, nesete ale ryziko nevratných nákladů u pohledávek, které nebudou vymoženy a také finanční náklad v podobě dalších blokovaných finančních prostředků ve vymáhacím procesu (průměrná doba soudního vymáhání 2 roky, exekuční řízení může probíhat i 4 a více let).

Výpočet zálohových plateb

Zálohové platby slouží k pokrytí nákladů spojených s danou službou. Tyto náklady hradí dlužník a získáte je zpět při vymožení pohledávky. Tak abychom předešli neefektivně vynaloženým nákladům, provádíme nejdříve lustraci dlužníka a přezkum podkladů k pohledávce (13 Kč + 35 Kč + 625 Kč). Výsledkem je návrh na zastavení vymáhání, nebo individuální návrh dalšího postupu.

V případech, kdy je vymáhání ukončeno v průběhu, je Vám zbývající zálohová částka vrácena v plné výši. Vždy hradíte jen za realizovanou činnost.

Požádat o nezávaznou schůzku