Mimosoudní vymáhání

OMEGA DEFENDER při napojení na účetní systém (není podmínkou, lze vkládat i jednotlivé pohledávky) automaticky detekuje vznik pohledávky po splatnosti a následně, dle zařazení dlužníka do jednotlivých kategorií (VIP, Partner, Klient, Zákazník), automaticky aktivuje kroky inkasního procesu (pohledávky a klienty lze vkládat i jednotlivě).

Uživatel systému stanoví komu půjdou náklady na vymáhání k tíži a způsob realizace jednotlivých vymáhacích aktivit (interně příp. s využitím profesionálního servisu společnosti OMEGA solutions a.s.)

Např. u VIP klientů vykoná uživatel systému nutné kroky na vlastní náklady a u zákazníků vykoná veškeré vymáhací aktivity společnost OMEGA solutions a.s. s tím, že jdou kompletní náklady ihned k tíži dlužníka.

Vám, jako uživateli systému OMEGA DEFENDER umožňuje individuální přístup k Vašim klientům (dlužníkům) 

  • V systému jsou přednastaveny čtyři modifikovatelné stupně intenzity kontroly a tvrdosti vymáhání (VIP, Partner, Klient, Zákazník)
  • Dle Vašeho uvážení nastavujete jednotlivým klientským segmentům timemanagement vymáhácích kroků (první vymáhací úkon pro skupinu VIP proběhn 20 dní po datu splatnosti, u skupiny Zákazník 2 den po splatnosti)
  • V režimu 24/7 můžete měnit obsah jednotlivých vymáhacích kroků (texty upomínacích sms, dopisů apod.)

 

Systém OMEGA DEFENDER Vám umožňuje využít represivní kroky tzv. mimosoudního vymáhání - záleží na Vás, jaké kroky u jakého segmentu zákazníků aplikujete.

  • Zaslání informativního e-mailu dlužníkovi o překročení lhůty splatnosti
  • Zaslání sms dlužníkovi
  • Telefonníkontakt s dlužníkem
  • Doručení upomínek dlužníkovi
  • Doručení advokátní upomínky
  • Osobní návštěva a místní šetření majetkových poměrů dlužníka detektivní službou

Uživatel systému určí, kdy a kterou z mimosoudních represivních aktivit vykoná svépomocí a kterou prostřednictvím odborníků ze společnosti OMEGA solutions a.s.

V případě, že nedojde k uhrazení pohledávky, systém stejným způsobem postupuje v tzv. Soudním vymáhání

Ochraqna zaměstnanců šipka Související projekty: 
a asociace a zajistovana

software na vymáhání - ZDARMA

Přihlášení do systému