Přidat dlužníka

krok 1

krok 4

 krok 2

krok 5

 krok 3

krok 6

Předat pohledávku k vymáhání

Pokud máte u jednoho dlužníka více pohledávek zadejte je jednotlivě. Pokud mají dluhy shodný titul, např. nájemní smlouvu, zadejte celkovou dlužnou částku do jedné pohledávky.

krok 1

Krok 7

Přidat kontakt, osobu, adresu atd. můžete prostřednictvím modře zvýrazněných linků.

Prostřednictvím tlačítek PŘIDAT POHLEDÁVKU a PŘIDAT DLUŽNÍKA můžete učinit tyto úkony.

 krok 2

Krok 8

 Přidat PLATBU, POZNÁMKU, SOUBOR, KONTAKT aj.

krok 9

Detail pohledávky

 krok 10 

Přehled dlužníků

krok 11

Statistické informace

krok 12

Ochraqna zaměstnanců šipka Související projekty: 
a asociace a zajistovana

software na vymáhání - ZDARMA

Přihlášení do systému