Předat pohledávku k vymáhání

Registrace do systému

Registrace do systému slouží ke zprovoznění softwaru pro správu pohledávek.

Systém i registrace je ZDARMA.

krok 0

Vložit VĚŘITELE

Věřitel je subjekt, který vlastní pohledávku, tj. Vy. Vaše data potřebujeme pro následnou práci s pohledávkou, např. při přípravě žalob, upomínek, návrhů na exekuci apod. Je velmi důležité, aby data v systému byla vždy aktuální!

krok 1

krok 1

Pro přidání věřitele klikněte na tlačítko PŘIDAT VĚŘITELE.

 krok 2

krok 2

Typ subjektu: vyberte zda věřitel (Vy) jste právnickou osobou, tj. IČ, v takovém případě doporučujeme vybrat první možnost - automatické načtení. V případě, že jste fyzickou osobou nepodnikatelem, vyberte jako typ subjektu RČ.

Lustrace subjektu Vám umožní automatickou kontrolu své společnosti pro případ, že by na Vás podal někdo návrh na insolvenci, exekuci nebo Vás zapsal do některé z dlužnických databází aj. Více na www.Lustrace-Firem.cz

 krok 3

krok 3

Vyplňte co nejvíce informací a pravidelně je aktualizujte. Zejména adresu pro doručování písemností a číslo bankovního účtu pro zasílání vymožených finančních prostředků.

 

 

Ochraqna zaměstnanců šipka Související projekty: 
a asociace a zajistovana

software na vymáhání - ZDARMA

Přihlášení do systému