O projektu

Tyto stránky jsou zaměřené na pomoc v oblasti správy a vymáhání pohledávek pro malé a střední podniky a živnostníky. Našim cílem je umožnit i Vám využívání (zdarma) profesionálního softwaru a služeb v oblasti řešení pohledávek a za pomoci využití preventivních aplikací jako např. www.Lustrace-Firem.cz, nebo www.Nebankovni-Registr.cz zamezit vzniku nedobitných pohledávek.

 

Správa a vymáhání pohledávek

Proč s námi?

 • Minimalizujeme Vaše náklady v případě nevymožení. 
 • Prvotní kontrolo bonity dlužníka - nebankovní registr, centrální evidence exekucí, katastr nemovitostí.
 • Denní kontrola dlužníka na vznik insolvence, změnu majitele, jednatele, sídla společnosti
 • Náklady spojené s vymáháním hradí dlužník. 
 • Naše odměna se pohybuje v rozmezí 3 - 25 % z vymožené částky.
 • Software na správu pohledávek ZDARMA
 • Online přehled o úkonech a stavu předaných pohledávek (doručené žaloby, kdy byl podán návrh na exekuci, zda byl zabaven majetek a v jaké hodnotě, kdy bude dražba exekuovaného majetku aj.).

Naše společnost disponuje dostatečným množstvím zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců a rovněž i odpovídající technickou a materiální základnou.

Co Vám přinese spolupráce?

 • rychlé a efektivní vymožení dluhu
 • silné technické a materiální zabezpečení
 • důsledné řešení všech předaných pohledávek
 • zkušený tým progresivních odborníků s mnohaletou praxí v oboru
 • automatizovanou kontrolu a restrikce dlužníka při nedodržení splátkových kalendářů aj.
 • provádění mimosoudního, soudního a exekučního vymáhání na celém území České republiky a ve více jak dalších 18 zemích nejen Evropy

Kapacitně jsme schopni provádět vysoký počet inkasních řízení, vždy však klademe důrazem na kvalitu našich služeb a dobrou informovanost oprávněného prostřednictvím určeného projektového manažera podporovaného online náhledem do tzv. karty pohledávky a spisů s ní spojených.

Další nabízené činnosti

 • poskytování právní pomoci
 • provádění dražeb movitých věci a nemovitostí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí
 • zajištění mimosoudního a soudního vymáhání (sms, tištěné upomínání, call centrum, detektivní šetření, advokátní zastupování aj.)
 • sepisování exekutorských a notářských zápisů (Vaše nejbezpečnější ochrana při půjčování peněz, schvalování splátkových kalendářů, odložení úhrad apod.)

Aktuálně vyhlášené exekutorské dražby naleznete zde.

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu). Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí centrální evidence exekucí.

Ochraqna zaměstnanců šipka Související projekty: 
a asociace a zajistovana

software na vymáhání - ZDARMA

Přihlášení do systému